Colofon

SalesQuest.nl is een toonaangevende website voor commerciële professionals in Nederland en België. SaleQuest.nl wordt uitgegeven door SalesQuest acquisitie- en verkooptraining. SalesQuest is gevestigd in Hoofddorp.

Redactie: Michel Hoetmer
Auteur: tenzij anders vermeld zijn alle artikelen/blogs geschreven door Michel Hoetmer

Contactgegevens

  • Acropolis 29
  • 2134 BG Hoofddorp
  • T: 023 – 737 06 28

KvK Amsterdam nr. 34102346

BTW NL001317129B88

Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.

Copyright artikelen/afbeeldingen

Het is ten strengste verboden om teksten gepubliceerd op deze website te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, internet of andere elektronische media of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of rechthebbende auteur. Wil je teksten of artikelen overnemen? Doe dan een verzoek via het contactformulier.

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om afbeeldingen (op welke manier dan ook) van deze site over te nemen. De afbeeldingen zijn (mits anders vermeld) rechtmatig verkregen via shutterstock.com. Shutterstock is een erkende leverancier van stockfoto’s.

Laatste wijziging: 1/10/2023