Voorwaarden online trainingen

Wij hebben ook een hekel aan ‘kleine lettertjes’. Toch zijn ze belangrijk. Het geeft de deelnemer en SalesQuest meer zekerheid over de gemaakte afspraken.

Natuurlijk heb je geen zin om op het laatste moment te horen dat de training niet doorgaat. Maak je geen zorgen. Zonder bericht (tot uiterlijk 24-uur voor aanvang) gaat de online training of seminar altijd door.
Wij verwachten ook van jou dat je de afspraken nakomt. Logisch omdat wij ons grondig voorbereiden en tijd inruimen in onze agenda .

Soepele opstelling

Onze eerste zorg is dat jij tevreden bent. Dus stellen wij ons soepel op. Je kunt dus tot kort (24-uur) voor de online training je deelname annuleren of wijzigen. Dat is meestal kosteloos, maar natuurlijk niet altijd. Annuleer je binnen die 24-uur, dan ben je 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Het is ook mogelijk om iemand anders, zonder extra kosten, in jouw plaats te laten deelnemen. Hieronder vind je de complete afspraken.

Overmacht: het leven gaat niet altijd zoals gepland. Meen je dat je niet kunt komen in verband met een situatie die je zelf niet in de hand hebt? Laat het ons weten. We zoeken dan samen naar een soepele oplossing.

Vrijblijvend intakegesprek aanvragen

We hebben er voor gekozen om te beginnen met een vrijblijvend intakegesprek. Hierin kun je jouw wensen kenbaar maken en zodoende zijn we in staat om de online training daarop volledig af te stemmen. Op basis daarvan kun je zelf besluiten of de betreffende training en aanpak bij je past. Vervolgens maken we concrete afspraken over de aanvang en opbouw van de training.

Persoonsregistratie

De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SalesQuest. Deze gegevens worden nooit of te nimmer te beschikking gesteld aan anderen. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie en verwijdering van zijn (persoons)gegevens dan respecteren we dat uiteraard en verwijderen we deze gegevens uit onze bestanden.

Vertrouwelijkheid

Tijdens de training horen we vaak allerlei vertrouwelijke persoonlijke en bedrijfsgegevens. Het spreekt voor zich dat we strikte geheimhouding toepassen en de verkregen informatie nooit met anderen delen, ook niet met collega’s en/of leidinggevenden.

Soms vragen leidinggevenden van onze trainees om een beoordeling van de deelnemer geven. Dat doen we dus niet. We zijn er om mensen iets te leren en niet om te beoordelen. Bovendien is een trainingssituatie (waarin de deelnemer allerlei fouten kan en mag maken) heel iets anders dan bijvoorbeeld het voeren van een verkoopgesprek bij een klant.

Tevredenheidsgarantie

Niet tevreden? Geld terug! Indien je direct na afloop* van een training of seminar kenbaar maakt niet te tevreden te zijn over de training of seminar – om wat voor reden dan ook – kun je de trainingssom terugvragen. Wij storten dan binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst de betaalde nettoprijs op je rekening terug.

*Dit geldt uitsluitend voor de eerste sessie van een serie online trainingen, waarin we vaak 5 of 6 sessies van telkens 1 uur plannen. We gaan er daarbij van uit dat je na zo’n eerste sessie kunt bepalen of dit voor jou gaat werken.

Deze garantie geldt uitsluitend voor deelnemers die de volledige bijeenkomst hebben bijgewoond én waarvan de volledige trainingssom voorafgaande aan de eerst afgesproken online sessie is voldaan op de bankrekening van SalesQuest. Bij wijzigen van de trainingsdatum of afzeggingen door de deelnemers zelf vervalt deze garantie.

De spelregels voor online training/coaching

Verloopt alles volgens afspraak? Dan zit je trainer klaar op het afgesproken tijdstip en wacht tot jij online komt. Ben je meer dan een kwartier te laat? Dan sluit de trainer de sessie en kun je niet meer inloggen. Hij meldt dit via de e-mail. Dit telt als een ‘no show’ (niet komen opdagen op het afgesproken tijdstip). Je recht op dit uur vervalt. Laat je vervolgens niets meer van je horen (de termijn daarvoor is 24-uur), dan vervalt terstond het gehele recht op online training/coaching maar moet je wel het trainingsbedrag voldoen.

Aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden online training zijn een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden van SalesQuest zoals op 19 april 2004 gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder dossiernummer 34102346.

Deze gedeponeerde leveringsvoorwaarden samen met het in Nederland geldende recht bepalen de rechtsverhoudingen tussen de deelnemer en SalesQuest. Je vindt de complete tekst hieronder.


Laatste wijziging voorwaarden online trainingen: 05/10/2023 (de spelregels voor online training en coaching zijn aangescherpt)